Cel konferencji

Ataki terrorystyczne stają się coraz częściej rzeczywistością w otaczającym nas świecie i wyzwaniem dla służb ratowniczych, w tym również medycznych.


Kwestie związane z medycznymi aspektami terroryzmu stanowią rozległą, multidyscyplinarną gałąź wiedzy, łączącą elementy: medycyny katastrof, organizacji systemów ratownictwa medycznego, dyscyplin klinicznych, medycyny sądowej, organizacji procesu identyfikacji ofiar, a także psychologii klinicznej. Obszar zagrożeń jest niezwykle szeroki, a w działania ratownicze zaangażowane są wszystkie służby zobligowane do utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Ważne jest, aby służby te płynnie ze sobą współdziałały i przestrzegały opracowanych procedur postępowania.

 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki zapraszamy do udziału w Konferencji „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego", której celem jest przedstawienie zagrożeń oraz wymiana poglądów i doświadczeń praktycznych.