Wystawa

Konferencji naukowej „Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działania medycznych służb ratowniczych w sytuacjach ataku terrorystycznego" będzie towarzyszyła ekspozycja zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Na wystawie będą prezentowane książki oraz czasopisma związane z tematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych.