O konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego.

Termin: 24 października 2018 roku
Miejsce: PWSZ im. Witelona w Legnicy
Godzina: 9.00 - 17.00

Podczas konferencji planowane są wystąpienia specjalistów z zakresu terroryzmu i medycyny w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego.

Konferencja adresowana jest do:

  • lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek,
  • pracowników służby zdrowia,
  • policji, straży pożarnej, straży granicznej, wojska, osóbzwiązanych z zarządzaniem kryzysowym
  • wszystkich zainteresowanych tematyką terroryzmu

Ratownikom medycznym za udział w konferencji przysługują 2 punkty edukacyjne